777 997 899 Stačí se optat
Kvalitní a profesionální stěhování
Stěhovací auto Stěhovací parta

Stěhováci z PROFIGROUP se postarají o vyklízení nemovitosti v pozůstalosti. 

Kdo se stará o vyklízení pozůstalosti

Pokud má být pozůstalost po zemřelém vyklizena co nejdříve, musí se zohlednit to, zda byl zesnulý nájemcem nebo měl byt v osobním vlastnictví. Pokud jde o vyklízení bytu po nájemci, musí se o tento krok postarat dědicové. V případě, že tak neučiní, má majitel právo domáhat se takového kroku soudně. Pokud je dědic neznámý a jeho identita se nezjistí ani po šesti měsících od úmrtí, může majitel vyklidit na vlastní náklady a nakládat s pozůstalými věcmi podle svého uvážení. Pakliže jde o vyklízení pozůstalosti v dědickém řízení, postupuje se podle jeho rozhodnutí. 

Vyklízení Praha

Vyklízení rodinného domu v pozůstalosti

Pokud se jedná o vyklízení pozůstalosti například u rodinného domu, pak je třeba myslet nejen na dům, ale i přilehlé části, které slouží pro uskladnění. Rozumí se sklep, půda, dvůr, zahrada, kůlna, garáž aj. V případě vyklízení bytu tyto starosti odpadají, maximálně se musí pamatovat na sklepní kóji nebo úložnou část na půdě.  Specializujeme se na kompletní vyklízení nemovitosti a přilehlých částí. Odvezeme staré spotřebiče, nábytek, oblečení i suť a postaráme se o jejich bezpečnou recyklaci. 

Co zahrnuje vyklízení pozůstalosti

  • přistavení velkoobjemového kontejneru
  • vynošení nábytku, elektrospotřebičů a nepotřebných věcí 
  • odvoz odpadu do sběrného dvora / skládku
  • likvidaci toxického odpadu 

Při vyklízení pozůstalosti se zaměřujeme na kompletní vyklízení objektu nebo se zaměříme jen na částečné vyklizení, a to dle předchozí domluvy. Vyklízení a likvidaci pozůstalosti provádíme v Praze a okolí. Podívejte se na naše reference, jak probíhá vyklízení pozůstalosti naší firmou.

E-mail Profigrouppoptavka@profigroup.cz
Stěhování Praha Profigroup
Telefon Profigroup 777 997 899
Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů | Obchodní podmínky stěhování